Акционери

Капитал: 10,5 млн.лв.

Акционери:

ЦКБ ГРУП ЕАД 50.04%
"Инвест Кепитъл" АД 32.50 %
"ПДНГ" АД 9.71 %
"Интернешънъл Асет Банк" АД 4.48 %
"Лукойл България" ЕООД 1.43 %
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД 1.43 %
Синдикат на българските учители 0.25 %
НСФ "Метал Електро" 0.05 %
НАБА "Интернешънал" ЕООД 0.04 %
Младежка кооперация "Ялта" 0.03 %
"АРМЕЕЦ ЛИЗИНГ" ЕООД 0.03 %
ЧПБ "Тексимбанк" АД под 0.01 %
ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА под 0.01 %
ББК - "Общо машиностроене" под 0.01 %
ФСО на ГСДП под 0.01 %
Фед. на независимите строителни синдикати под 0.01 %
ФСО на пенсионерите под 0.01 %
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
От 15.03.2018 г., новата банкова сметка на ДПФ ЦКБ-Сила в ОББ АД: IBAN: BG 82 UBBS 8002 1066 7091 40 BIC: UBBSBGSF Банковата сметка по която до момента са внасяни осигуровките ще бъде активна до края на м. Април 2018 г.