Акционери

Капитал: 10,5 млн.лв.

Акционери:

ЦКБ ГРУП ЕАД 46.75 %
"Инвест Кепитъл" АД 35.79 %
"ПДНГ" АД 9.71 %
"Интернешънъл Асет Банк" АД 4.48 %
"Лукойл България" ЕООД 1.43 %
"Лукойл Нефтохим Бургас" АД 1.43 %
Синдикат на българските учители 0.25 %
НСФ "Метал Електро" 0.05 %
НАБА "Интернешънал" ЕООД 0.04 %
Младежка кооперация "Ялта" 0.03 %
"АРМЕЕЦ ЛИЗИНГ" ЕООД 0.03 %
ЧПБ "Тексимбанк" АД под 0.01 %
ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА под 0.01 %
ББК - "Общо машиностроене" под 0.01 %
ФСО на ГСДП под 0.01 %
Фед. на независимите строителни синдикати под 0.01 %
ФСО на пенсионерите под 0.01 %
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
На 3 февруари 2017 г. Комисията за финансов надзор обяви резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове в България към 30 юни 2016 г. Резултатите потвърдиха финансовата стабилност на управляваните от ПОАД „ЦКБ-СИЛА” пенсионни фондове.