Банка попечител и инвестиционни посредници

Банка попечител на управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове - ППФ "ЦКБ-СИЛА", УПФ "ЦКБ-СИЛА" и ДПФ "ЦКБ-СИЛА"е: 
"ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД 
Законовите разпоредби и банката попечител гарантира наличието на средствата на осигурените лица. Тези средства, съгласно изискванията на законите, не се смесват със собствените средства на Дружеството.

Инвестиционни посредници на Дружеството са: 
"Еврофинанс" АД, 
"Делта Сток" АД, 
"Юробанк И ЕФ Джи България" АД, 
"Реал Финанс" АД. 
"Адамант Кепитал партнърс" АД. 
ИП "Капман" АД 
ИП "Първа Финансова Брокерска Къща" ООД 
ИП "Ти Би Ай Инвест" ЕАД 
ИП "ФК Карол" АД 
"УниКредит Булбанк" АД 
"АВС Финанс ЕАД" 
"БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП" ЕАД 
"Сосиете Женерал Експресбанк" АД
"София Интернешънъл Секюритиз" АД

Парите на осигурените лица се инвестират професионално, без рискови операции и при спазване на законовите разпоредби за инвестициите на пенсионните фондове.

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
От 15.03.2018 г., новата банкова сметка на ДПФ ЦКБ-Сила в ОББ АД: IBAN: BG 82 UBBS 8002 1066 7091 40 BIC: UBBSBGSF Банковата сметка по която до момента са внасяни осигуровките ще бъде активна до края на м. Април 2018 г.