Годишни извлечения за 2018 г. Възможност за получаване на e-mail.

07 Февруари 2019 г.
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, предстои изпращане на годишни извлечения за 2018г.
Mолим, при промяна на адреса за кореспонденция да уведомите Дружеството, като подадете заявление  по един от следните начини:
  • Лично явяване в централен офис или в представителство на наши партньори;
  • Чрез електронната страница на дружеството посредством ПИК( Персонален идентификационен код) в раздел „лични данни“;
  • По пощата на адреса на Дружеството с приложено копие на лична карта, собственоръчно заверено „Вярно с оригинала“.
Проверка на адреса Ви за кореспонденция, който се води при нас, можете да направите на телефон 02/8108055 и на Клиентски център 0700 11 322 (на цената на селищен разговор или в зависимост от абонаментния план), както и на електронната страница на дружеството след влизане в личната си партидa, където можете да заявите и получаване на годишното извлечение на e-mail от раздел известяване”
Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Съгласно правилниците за организацията и дейността на Професионален и Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-Сила” в сила от 01.01.2019 г. са намалени удръжките, събирани от всяка вноска, в УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ на 3.75% и инвестиционна такса на 0,75%