Информация за събиране и обработка на лични данни

Лице за контакт по ЗЗЛД
Цветелин Илиев
тел: 02/8108010
e-mail: dpo@ccb-sila.com
 
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
От 15.03.2018 г., новата банкова сметка на ДПФ ЦКБ-Сила в ОББ АД: IBAN: BG 82 UBBS 8002 1066 7091 40 BIC: UBBSBGSF Банковата сметка по която до момента са внасяни осигуровките ще бъде активна до края на м. Април 2018 г.