Нова банкова сметка на ДОБРОВОЛЕН пенсионен фонд ЦКБ-Сила

19 Март 2018 г.
Нова банкова сметка на ДОБРОВОЛЕН пенсионен фонд ЦКБ-Сила.
От 15.03.2018 г., новата банкова сметка на ДПФ ЦКБ-Сила в ОББ АД е:
IBAN: BG 82 UBBS 8002 1066 7091 40
BIC: UBBSBGSF
Банковата сметка по която до момента са внасяни осигуровките ще бъде активна до края на м. Април 2018 г.
За промяната е необходимо да уведомите работодателите, превеждащи вноските.
 
Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Съгласно правилниците за организацията и дейността на Професионален и Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-Сила” в сила от 01.01.2019 г. са намалени удръжките, събирани от всяка вноска, в УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ на 3.75% и инвестиционна такса на 0,75%