Управление

Надзорен съвет 

Александър Димитров Керезов
Валентин Василев Златев
Николай Димитров Борисов
Миролюб Панчев Иванов
ЦКБ-ГРУП” ЕАД ЕИК № 121749139

Управителен съвет

Янка Крумова Такева 
Георги Тодоров Тодоров  
Александър Богомилов Величков 
Кирил Николов Червенков 
Сава Маринов Стойнов 
Дружеството се представлява заедно от изпълнителните директори Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков или Сава Маринов Стойнов и Георги Тодоров Тодоров
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
На 3 февруари 2017 г. Комисията за финансов надзор обяви резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове в България към 30 юни 2016 г. Резултатите потвърдиха финансовата стабилност на управляваните от ПОАД „ЦКБ-СИЛА” пенсионни фондове.