Формуляри

Доброволен пенсионен фонд

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВА

Заявление за изтегляне на средства ДПФ преди осигурителен случай

Заявление за изтегляне на средства ДПФ след настъпване на осигурителен случай

ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация за произхода на средствата по ЗМИП 

Декларация за произхода на средствата по ЗМИП отностно действителен собственик

Декларация за неползвани данъчни облекчения ДПФ

Декларация към договор за ДПО с осигурител

Декларация към договор за ДПО с друг осигурител

ДОГОВОРИ

Осигурителен договор за ДПО с лични вноски

Осигурителен договор ДПО с друг осигурител

Осигурителен договор ДПО с осигурител

Пенсионен договор за разсрочено изплащане на средства от ДПФ

Пенсионен договор за получаване на допълнителна доброволна пенсия за старост

Пенсионен договор за получаване на допълнителна пенсия за инвалидност от ДПФ

Пенсионен договор за получаване на допълнителна наследствена пенсия от ДПФ

ДРУГИ

Искане за промяна на вноска - ДПФ 

Заявление за прехвърляне на средства в индивидуална партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Основна информация за осигурените лица ДПФ по Наредба 3

ИСКАНЕ за оттегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне 

Възражение за отказ - имена

Универсален пенсионен фонд
ЗАЯВЛЕНИЯ 
Заявление за теглене на средства от Универсален пенсионен фонд
Договор и заявление за участие Универсален пенсионен фонд
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване  Образец
Заявление за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд

ДОГОВОРИ
Осигурителен договор УПФ
Пенсионен договор за получване на допълнителна задължителна пожизнена пенсия за старост

ДРУГИ

Основна информация за осигурените лица УПФ по Наредба 3 -прехвърляне 
Основна информация за осигурените лица УПФ по Наредба 33 - първоначален избор
Основна информация за лицата, желаещи да възобновят осигуряването си в Универсален пенсионен фонд.

ИСКАНЕ за оттегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне 
Възражение за отказ - имена
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
От 15.03.2018 г., новата банкова сметка на ДПФ ЦКБ-Сила в ОББ АД: IBAN: BG 82 UBBS 8002 1066 7091 40 BIC: UBBSBGSF Банковата сметка по която до момента са внасяни осигуровките ще бъде активна до края на м. Април 2018 г.