Промяна в таксите от всяка вноска в УПФ и ППФ.

28 Октомври 2016 г.
Във връзка с промените на КСО, в сила от 01.01.2016 г. и взето решение на УС на ПОАД „ЦКБ-Сила“, Дружеството намали удръжките, събирани от всяка вноска в УПФ “ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ на 4,5% и инвестиционна такса на 0,9% годишно.
 
Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.