ЦКБ Сила

Моля въведете размер на месечна вноска

лв.
лв.
год.

или

лв.
%
год.Изчисленията са при действието на следните параметри:
1. Размер на такса от всяка вноска при осигуряване с месечни вноски:
  • 1% за лични вноски над 199.99 лв.
  • 2.5% за лични вноски над 59.99 лв до 199.99 лв.
  • 3.25% за лични вноски под 60 лв.
  • 4%  за работодателски вноски до размера на данъчно облекчение
  • 3%  за работодателски вноски по-големи или равни на размера на данъчно облекчение

2. Техническа лихва при определяне на размера на пенсията 3%;

Пенсионния калкулатор е примерен и не трябва да се възприема като обещание за бъдещ размер на пенсията .
Дружеството предлага и други видове пенсия, включително и пожизнена, които не са обхванати от калкулатора.
За повече информация можете да се обърнете към нас на Клиентски център : Национален телефон 0700 11 322 (от 9:00 до 17:30)на цената на селищен разговор или в зависимост от абонаментния план.