Акционери

Капитал: 10,5 млн.лв.

Акционери:

ЦКБ ГРУП ЕАД 50.04%
"Инвест Кепитъл" АД 24.82 %
"ПДНГ" АД 9.71 %
ЗАД "АРМЕЕЦ"    7.68 %
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Влязоха в сила новите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи изплащането на пенсии от Универсален пенсионен фонд (УПФ). Подробна информация можете да намерите в КСО > раздел "Закони и наредби".