Акционери

Капитал: 10,5 млн.лв.

Акционери:

ЦКБ ГРУП ЕАД 50.04%
"Инвест Кепитъл" АД 24.82 %
"ПДНГ" АД 9.71 %
ЗАД "АРМЕЕЦ"    7.68 %
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.