Стойност за 09.04.2021 г. на един дял от активите на:
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Във връзка с изпращане на годишни извлечения от индивидуалните партиди за 2020 г., клиентите на ПОАД „ЦКБ-Сила“ могат да заявят получаването им на e-mail, през личния си профил на страницата на Дружеството, достъпът до който се осъществява чрез ЕГН и ПИК.