Архив

2019 година
  ↵ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2019 г ДПФ ППФ УПФ
       
2018 година
  ↵ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2018 г ДПФ ППФ УПФ
II тримесечие 2018 г. ДПФ ППФ УПФ
III тримесечие 2018 г. ДПФ ППФ УПФ
IV тримесечие 2018 г. ДПФ ППФ УПФ
2017 година
  ↵ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2017 г, ДПФ ППФ УПФ
II тримесечие 2017 г. ДПФ ППФ УПФ
III тримесечие 2017 г. ДПФ ППФ УПФ
IV тримесечие 2017 г. ДПФ ППФ УПФ
2016 година
  ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2016 г ДПФ ППФ УПФ
II тримесечие 2016 г ДПФ ППФ УПФ
III тримесечие 2016 г ДПФ ППФ УПФ
IV тримесечие 2016 г ДПФ ППФ УПФ
2015 година
  ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2015 г ДПФ ППФ УПФ
II тримесечие 2015 г ДПФ ППФ УПФ
IIIтримесечие 2015 г ДПФ ППФ УПФ
IV тримесечие 2015 г ДПФ ППФ УПФ
2014 година
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2014 г ДПФ ППФ УПФ
II тримесечие 2014 г ДПФ ППФ УПФ
IIIтримесечие 2014 г ДПФ ППФ УПФ
IV тримесечие 2014 г ДПФ ППФ УПФ
2013 година
ОБЕМ И СТУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
 I тримесечие 2013 г. ДПФ ППФ УПФ
 II тримесечие 2013 г. ДПФ ППФ УПФ
 III тримесечие 2013 г. ДПФ ППФ УПФ
 IV тримесечие 2013 г. ДПФ ППФ УПФ
2012 година
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
  I тримесечие 2012 г. ДПФ ППФ УПФ
  II тримесечие 2012 г. ДПФ ППФ УПФ
  III тримесечие 2012 г. ДПФ ППФ УПФ
  IV тримесечие 2012 г. ДПФ ППФ УПФ
2011 година
ОБЕМ И СТРУКРУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
  I тримесечие 2011 г. ДПФ ППФ УПФ
  II тримесечие 2011 г. ДПФ ППФ УПФ
  III тримесечие 2011 г. ДПФ ППФ УПФ
  IV тримесечие 2011 г. ДПФ ППФ УПФ
2010 година
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
ДПФ По видове Дялови Дългови
ППФ По видове Дялови Дългови
УПФ По видове Дялови Дългови
2009 година

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДПФ По видове Дялови Дългови
ППФ По видове Дялови Дългови
УПФ По видове Дялови Дългови
2008 година
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
 
ДПФ По видове  Дялови  Дългови 
ППФ По видове  Дялови  Дългови 
УПФ По видове  Дялови  Дългови 

 

2007 година
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
ДПФ По видове  Дялови  Дългови 
ППФ  По видове  Дялови   Дългови 
УПФ По видове Дялови Дългови 
 
2006 година

ОБЕМ И СТУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ДПФ
ППФ
УПФ

2005 година

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ДПФ
ППФ
УПФ

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.