Архив

2021 година

  ↵ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2021 г ДПФ ППФ УПФ    
II тримесечие 2021г. ДПФ ППФ УПФ    
III тримесечие 2021г. ДПФ ППФ УПФ ФРП ФПП
IV тримесечие 2021 г. ДПФ ППФ УПФ ФРП ФПП
2020 година

  ↵ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2020 г ДПФ ППФ УПФ
II тримесечие 2020г. ДПФ ППФ УПФ
III тримесечие 2020г. ДПФ ППФ УПФ
IV тримесечие 2020 г. ДПФ ППФ УПФ
2019 година

  ↵ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2019 г ДПФ ППФ УПФ
II тримесечие 2019 г. ДПФ ППФ УПФ
III тримесечие 2019 г. ДПФ ППФ УПФ
IV тримесечие 2019 г. ДПФ ППФ УПФ
2018 година
  ↵ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2018 г ДПФ ППФ УПФ
II тримесечие 2018 г. ДПФ ППФ УПФ
III тримесечие 2018 г. ДПФ ППФ УПФ
IV тримесечие 2018 г. ДПФ ППФ УПФ
2017 година
  ↵ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2017 г, ДПФ ППФ УПФ
II тримесечие 2017 г. ДПФ ППФ УПФ
III тримесечие 2017 г. ДПФ ППФ УПФ
IV тримесечие 2017 г. ДПФ ППФ УПФ
2016 година
  ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2016 г ДПФ ППФ УПФ
II тримесечие 2016 г ДПФ ППФ УПФ
III тримесечие 2016 г ДПФ ППФ УПФ
IV тримесечие 2016 г ДПФ ППФ УПФ
2015 година
  ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2015 г ДПФ ППФ УПФ
II тримесечие 2015 г ДПФ ППФ УПФ
IIIтримесечие 2015 г ДПФ ППФ УПФ
IV тримесечие 2015 г ДПФ ППФ УПФ
2014 година
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
I тримесечие 2014 г ДПФ ППФ УПФ
II тримесечие 2014 г ДПФ ППФ УПФ
IIIтримесечие 2014 г ДПФ ППФ УПФ
IV тримесечие 2014 г ДПФ ППФ УПФ
2013 година
ОБЕМ И СТУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
 I тримесечие 2013 г. ДПФ ППФ УПФ
 II тримесечие 2013 г. ДПФ ППФ УПФ
 III тримесечие 2013 г. ДПФ ППФ УПФ
 IV тримесечие 2013 г. ДПФ ППФ УПФ
2012 година
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
  I тримесечие 2012 г. ДПФ ППФ УПФ
  II тримесечие 2012 г. ДПФ ППФ УПФ
  III тримесечие 2012 г. ДПФ ППФ УПФ
  IV тримесечие 2012 г. ДПФ ППФ УПФ
2011 година
ОБЕМ И СТРУКРУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
  I тримесечие 2011 г. ДПФ ППФ УПФ
  II тримесечие 2011 г. ДПФ ППФ УПФ
  III тримесечие 2011 г. ДПФ ППФ УПФ
  IV тримесечие 2011 г. ДПФ ППФ УПФ
2010 година
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
ДПФ По видове Дялови Дългови
ППФ По видове Дялови Дългови
УПФ По видове Дялови Дългови
2009 година

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ДПФ По видове Дялови Дългови
ППФ По видове Дялови Дългови
УПФ По видове Дялови Дългови
2008 година
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
 
ДПФ По видове  Дялови  Дългови 
ППФ По видове  Дялови  Дългови 
УПФ По видове  Дялови  Дългови 

 

2007 година
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
ДПФ По видове  Дялови  Дългови 
ППФ  По видове  Дялови   Дългови 
УПФ По видове Дялови Дългови 
 
2006 година

ОБЕМ И СТУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ДПФ
ППФ
УПФ

2005 година

ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
ДПФ
ППФ
УПФ

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322