Вече имате възможност да станете клиент на Универсален и/или Професионален пенсионен фонд ЦКБ-Сила, като подадете документи online - без да посещавате офис на Дружеството и Нотариус. Необходимо е да притежавате квалифициран електронен подпис.

14 Октомври 2019 г.
Електронният подпис трябва да бъде издаден на физическо лице и да съдържа ЕГН.

Към формата за генериране на необходимите документи >>>

Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.