Доходност и риск

Постигната номинална доходност за периода от 01.07.2004 г до 29.12.2023 г. при управление на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

 
 
ДПФ
ППФ
УПФ
Номинална доходност 01.07.2004 - 29.12.2023 124.20% 121.14% 121.00%
 
 
Номинална годишна доходност за период от 5 години
ДПФ
ППФ
УПФ
2023 г.
7.16 %
5.39 %
8.02 %
2022 г.
1.17 %
0.72 %
-3.06 %
2021 г.
7.00 %
4.92 %
5.39 %
2020 г.
3.38 %
0.67 %
0.79 %
2019 г.
4.63 %
4.99 %
4.76 %
Средна геометрична доходност за период от 5 години
4.64 %
3.32 %
3.11 %

 

Стандартно отклонение по години за период от 5 години
ДПФ
ППФ
УПФ
2023 г.
7.14 %
6.25 %
3.03 %
2022 г.
4.91 %
4.78 %
4.28 %
2021 г.
3.72%
3.31%
2.64%
2020 г.
4.17%
3.19%
3.66%
2019 г.
3.05%
2.80%
1.56%

 

Коефицент на Шарп по години за период от 5 години
ДПФ
ППФ
УПФ
2023 г. 0.55 0.35 1.59
2022 г. 0.24 0.15 -
2021 г. 2.01 1.63 2.22
2020 г. 0.92 0.35 0.34
2019 г. 1.65 1.92 3.30

 

Годишна доходност*
ФРП
ФИПП
2023 г. 1.9794% 2.7077%
2022 г. 0.5347% 1.2961%

 

Стандартно отклонение*
ФРП
ФИПП
2023 г. 0.25% 0.15%
2022 г. 0.09% 0.21%

*Фондовете са учредени през септември 2021 г., поради което няма пет пълни календарни години и са посочени данни само за 2022 г. и 2023 г.
 

 


Информация от Комисия за финансов надзор:

Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 31.03.2022 г.- 29.03.2024 г. на годишна база.


Всички посочени данни за постигната доходност за едногодишни периоди са официално оповестени на електронната страница на Комисията за финансов надзор


*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Не се гарантира положителна доходност. Стойността на дяловете може да се понижи. Комисия за финансов надзор

Постигната номинална доходност по години

За 2023 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА"  фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 7.16 %; ППФ 5.39 %; УПФ 8.02 %; ФРП 1.9794%; ФИПП 2.7077%
• Постигнатата доходност за 2023 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно чл.10 ал.2, т.1 и чл. 12а от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

За 2022 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА"  фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 1.17 %; ППФ 0.72 %; УПФ -3.06 %;ФРП 0.5347%; ФИПП 1.2961%
• Постигнатата доходност за 2022 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно чл.10 ал.2, т.1 и чл.12а от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

За 2021 г. в управляваните от 
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 7.00 %; ППФ 4.92 %; УПФ 5.39 %.
• Постигнатата доходност за 2021 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно чл.10 ал.2, т.1 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

За 2020 г. в управляваните от 
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 3.38 %; ППФ 0.67 %; УПФ 0.79 %.
• Постигнатата доходност за 2020 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно чл.10 ал.2, т.1 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

За 2019 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 4.63 %; ППФ 4.99 %; УПФ 4.76 %.
• Постигнатата доходност за 2019 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно чл.10 ал.2, т.1 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

За 2018 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 0.16 %; ППФ 0.48 %; УПФ 0.07 %.
• Постигнатата доходност за 2018 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества

За 2017 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 7.25 %; ППФ 4.58 %; УПФ 3.11 %.
• Постигнатата доходност за 2017 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества

За 2016 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 4.89 %; ППФ 3.43 %; УПФ 4.50 %.
• Постигнатата доходност за 2016 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества

За 2015 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 3.55 %; ППФ 4.21 %; УПФ 3.87 %.
• Постигнатата доходност за 2015 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;


За 2014 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 4.50 %; ППФ 4.39 %; УПФ 6.15 %.
• Постигнатата доходност за 2014 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2013 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 7.09 %; ППФ 5.37 %; УПФ 4.49 %.
• Постигнатата доходност за 2013 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;


За 2012 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 7.23 %; ППФ 7.02 %; УПФ 8.22 %.
• Постигнатата доходност за 2012 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2011 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 2.43 %; ППФ 2.80 %; УПФ 1.25 %.

• Постигнатата доходност за 2011 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;


За 2010 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 4.48 %; ППФ 4.55 %; УПФ 4.09 %.
• Постигнатата доходност за 2010 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2009 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 2.77 %; ППФ 5.17 %; УПФ 7.02 %.
• Постигнатата доходност за 2009 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2008 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ -30.11 %; ППФ -18.74 %; УПФ -18.98 %.
• Постигнатата доходност за 2008 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2007 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 24.23 %; ППФ 14.02 %; УПФ 13.25 %.
• Постигнатата доходност за 2007 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 22.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2006 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 16.51 %; ППФ 17.01 %; УПФ 18.94 %.
• Постигнатата доходност за 2006 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 22.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2005 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 7.12 %; ППФ 6.46 %; УПФ 6.87 %.
• Постигнатата доходност за 2005 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 22.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2004 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 10.41 %; ППФ 11.76 %; УПФ 11.37 %.
• Доходността за 2004 г. е изчислена по методиката описана в Наредба № 12 / 10.12.2003 г. на КФН.

За 2003 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 9.01 %; ППФ 11.46 %; УПФ 10.94 %.
• Доходността за 2001, 2002 и 2003 години е определена по методиката описана в Указание № 3 / 21.02.2001 г. на ДАОН. Като за 2003 г. за ДПФ "ЦКБ- Сила" с публикувана нетната доходност (90% от изчислената брутна доходност)

За 2002 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 10,36 %; ППФ 10,67 %; УПФ 14,24 %. Според последните промени в правилниците за дейността на пенсионните фондове начисляването на доходността и разпределянето й по партидите на осигурените лица се извършва тримесечно, което е допълнително предимство от гледна точка на по-честата капитализация на дохода по партидите.

За 2001 г. доходност при управлението на активите на ДПФ ЦКБ-СИЛА е 7,23% (тези данни не са официално оповестени от ДАОН или КФН), не са посочени данни за постигнатата на ППФ ЦКБ-СИЛА поради липса на данни за пълна година (първите вноски постъпват след началото на 2001 г.)

 

Всички посочени данни за постигната доходност за едногодишни периоди са официално оповестени на електронната страница на Комисията за финансов надзор

Месечно изменение стойност на един дял
 01.07.2004 г. до 28.06.2024 г.
 
  ДПФ ППФ УПФ
01.07.2004 1.00000 1.00000 1.00000
30.07.2004 1.00738 1.00735 1.00804
31.08.2004 1.01807 1.01696 1.01835
30.09.2004 1.02658 1.02466 1.02544
29.10.2004 1.03283 1.03278 1.03329
30.11.2004 1.04645 1.04782 1.04478
31.12.2004 1.07078 1.07988 1.07268
31.01.2005 1.08675 1.09512 1.08611
28.02.2005 1.08716 1.09352 1.08969
31.03.2005 1.08895 1.09451 1.09204
29.04.2005 1.09304 1.09904 1.09530
31.05.2005 1.09891 1.10382 1.10030
30.06.2005 1.10667 1.11266 1.10971
29.07.2005 1.12363 1.12387 1.11955
31.08.2005 1.12711 1.12927 1.12524
30.09.2005 1.13609 1.14270 1.13574
31.10.2005 1.13566 1.14213 1.13817
30.11.2005 1.13869 1.14383 1.14110
30.12.2005 1.14704 1.14965 1.14632
31.01.2006 1.15633 1.15864 1.16304
28.02.2006 1.16412 1.17086 1.17638
31.03.2006 1.15934 1.16329 1.16952
28.04.2006 1.16071 1.16301 1.17118
31.05.2006 1.16144 1.16233 1.17341
30.06.2006 1.18616 1.17568 1.18698
31.07.2006 1.20949 1.20832 1.21956
31.08.2006 1.25084 1.25721 1.27188
29.09.2006 1.29374 1.31337 1.32799
31.10.2006 1.38527 1.42097 1.42995
30.11.2006 1.33212 1.34635 1.36195
29.12.2006 1.33645 1.34527 1.36345
31.01.2007 1.39976 1.40791 1.42175
28.02.2007 1.39886 1.40596 1.42224
30.03.2007 1.41401 1.41537 1.43292
27.04.2007 1.41042 1.40576 1.42378
31.05.2007 1.43568 1.42166 1.43996
29.06.2007 1.47640 1.45217 1.46646
31.07.2007 1.57843 1.51923 1.52939
31.08.2007 1.61777 1.52428 1.53354
28.09.2007 1.71784 1.57620 1.58938
31.10.2007 1.78257 1.60906 1.62008
30.11.2007 1.68698 1.55097 1.56235
28.12.2007 1.66031 1.53386 1.54404
31.01.2008 1.55429 1.48244 1.48989
29.02.2008 1.53440 1.45614 1.47109
31.03.2008 1.47561 1.42744 1.44462
30.04.2008 1.45243 1.41891 1.43792
30.05.2008 1.46467 1.42771 1.44641
30.06.2008 1.42462 1.40734 1.42269
31.07.2008 1.37173 1.37812 1.40211
29.08.2008 1.39082 1.39539 1.41329
30.09.2008 1.31535 1.34520 1.37349
31.10.2008 1.18968 1.25379 1.26942
28.11.2008 1.14350 1.23359 1.23699
30.12.2008 1.16046 1.24646 1.25094
30.01.2009 1.11605 1.22139 1.23456
27.02.2009 1.08879 1.19148 1.20846
31.03.2009 1.09796 1.20021 1.22042
30.04.2009 1.10382 1.20356 1.23178
30.05.2009 1.12195 1.21968 1.24781
30.06.2009 1.13652 1.24876 1.27353
31.07.2009 1.13045 1.23520 1.26639
31.08.2009 1.16863 1.26092 1.29011
30.09.2009 1.19689 1.28626 1.31589
30.10.2009 1.19036 1.28903 1.32059
30.11.2009 1.19076 1.29920 1.32931
30.12.2009 1.19261 1.31089 1.33872
29.01.2010 1.17086 1.29384 1.32811
26.02.2010 1.17310 1.29935 1.33398
31.03.2010 1.17676 1.30648 1.34181
30.04.2010 1.18007 1.31110 1.34394
31.05.2010 1.16726 1.30482 1.33996
30.06.2010 1.18035 1.31501 1.34716
30.07.2010 1.18770 1.32057 1.35360
31.08.2010 1.21036 1.34602 1.37625
30.09.2010 1.21890 1.35251 1.38116
29.10.2010 1.22284 1.35677 1.38389
30.11.2010 1.21855 1.35395 1.37899
30.12.2010 1.24598 1.37060 1.39341
31.01.2011 1.25040 1.37405 1.39267
28.02.2011 1.25377 1.37503 1.39523
31.03.2011 1.26667 1.39012 1.40437
29.04.2011 1.27069 1.39183 1.40689
31.05.2011 1.26677 1.39155 1.40911
30.06.2011 1.26803 1.39314 1.40978
29.07.2011 1.26938 1.39771 1.41122
31.08.2011 1.23322 1.36997 1.38767
30.09.2011 1.23686 1.36551 1.38585
31.10.2011 1.24235 1.37154 1.39423
30.11.2011 1.21047 1.34237 1.36643
30.12.2011 1.27628 1.40895 1.41076
31.01.2012 1.27454 1.40793 1.41763
29.02.2012 1.28516 1.41629 1.43233
30.03.2012 1.29694 1.43105 1.44425
27.04.2012 1.28911 1.42645 1.44266
31.05.2012 1.28854 1.43003 1.44356
29.06.2012 1.29753 1.43663 1.45266
31.07.2012 1.30856 1.44715 1.46901
31.08.2012 1.31679 1.45067 1.47467
29.09.2012 1.33300 1.46858 1.49068
31.10.2012 1.34322 1.48241 1.50723
30.11.2012 1.34676 1.48760 1.51137
28.12.2012 1.36850 1.50784 1.52677
31.01.2013 1.37783 1.52159 1.53931
28.02.2013 1.36004 1.51453 1.53182
29.03.2013 1.37453 1.52914 1.53226
30.04.2013 1.35027 1.50637 1.53270
31.05.2013 1.36960 1.52138 1.54334
28.06.2013 1.36680 1.50578 1.53367
31.07.2013 1.37982 1.51677 1.54388
30.08.2013 1.40124 1.53932 1.54903
30.09.2013 1.40807 1.53282 1.55515
31.10.2013 1.41283 1.54084 1.56341
30.11.2013 1.41527 1.54408 1.56676
30.12.2013 1.46552 1.58881 1.59527
31.01.2014 1.47132 1.59062 1.60681
28.02.2014 1.48146 1.59495 1.61821
31.03.2014 1.51061 1.61718 1.63117
30.04.2014 1.49388 1.60150 1.63179
31.05.2014 1.50936 1.61708 1.64800
30.06.2014 1.49514 1.61342 1.64399
31.07.2014 1.52900 1.63827 1.66454
28.08.2014 1.51063 1.62845 1.66195
30.09.2014 1.53597 1.64941 1.68411
31.10.2014 1.52187 1.64470 1.67559
28.11.2014 1.53552 1.65776 1.69027
30.12.2014 1.53151 1.65863 1.69331
30.01.2015 1.56239 1.69314 1.73710
27.02.2015 1.56163 1.69819 1.74899
31.03.2015 1.56480 1.70885 1.75803
30.04.2015 1.56183 1.70234 1.75233
29.05.2015 1.58305 1.71803 1.74942
30.06.2015 1.55673 1.69388 1.71866
31.07.2015 1.56852 1.70322 1.73326
31.08.2015 1.55118 1.68590 1.71833
30.09.2015 1.55424 1.70105 1.72474
30.10.2015 1.57483 1.72553 1.75013
30.11.2015 1.56687 1.71650 1.76012
30.12.2015 1.58582 1.72851 1.75878
29.01.2016 1.58743 1.73154 1.75949
29.02.2016 1.60770 1.74903 1.76830
31.03.2016 1.60243 1.74427 1.77083
28.04.2016 1.61486 1.75405 1.77622
31.05.2016 1.61363 1.75493 1.77728
30.06.2016 1.62414 1.76801 1.78477
29.07.2016 1.62524 1.76361 1.79449
31.08.2016 1.61546 1.75927 1.80059
30.09.2016 1.66651 1.79378 1.82001
31.10.2016 1.63217 1.76718 1.81444
30.11.2016 1.64713 1.77956 1.82074
30.12.2016 1.66329 1.78779 1.83799
31.01.2017 1.69536 1.80536 1.85249
28.02.2017 1.69048 1.80403 1.85431
31.03.2017 1.70070 1.80549 1.85644
28.04.2017 1.69988 1.80282 1.85680
31.05.2017 1.68636 1.79447 1.86175
30.06.2017 1.72269 1.82314 1.86481
31.07.2017 1.70222 1.80442 1.85683
31.08.2017 1.73916 1.83332 1.86561
29.09.2017 1.75481 1.84673 1.87536
31.10.2017 1.76481 1.85895 1.88725
30.11.2017 1.76937 1.86280 1.88722
29.12.2017 1.78384 1.86959 1.89517
31.01.2018 1.76933 1.85648 1.88893
28.02.2018 1.75701 1.84733 1.88335
30.03.2018 1.76721 1.86115 1.88626
30.04.2018 1.76541 1.86234 1.89000
31.05.2018 1.75937 1.86181 1.89128
29.06.2018 1.76444 1.86667 1.89187
31.07.2018 1.77486 1.87445 1.89508
31.08.2018 1.77176 1.87400 1.89413
28.09.2018 1.76913 1.87213 1.89495
31.10.2018 1.76114 1.87452 1.89257
30.11.2018 1.75916 1.86805 1.88501
31.12.2018 1.78665 1.87863 1.89659
31.01.2019 1.79443 1.88335 1.90837
28.02.2019 1.79557 1.88858 1.91578
29.03.2019 1.81107 1.91097 1.92372
30.04.2019 1.81558 1.90959 1.93819
31.05.2019 1.81805 1.91969 1.93914
28.06.2019 1.82185 1.92191 1.94004
31.07.2019 1.86011 1.95629 1.95426
30.08.2019 1.86968 1.96582 1.96548
30.09.2019 1.87176 1.97346 1.97870
31.10.2019 1.86732 1.97000 1.97798
29.11.2019 1.85987 1.96775 1.98267
31.12.2019 1.86946 1.97235 1.98680
31.01.2020 1.86778 1.97579 1.99172
28.02.2020 1.86836 1.97861 1.99001
31.03.2020 1.80828 1.93143 1.91593
30.04.2020 1.82489 1.94299 1.93432
29.05.2020 1.83839 1.95571 1.94161
30.06.2020 1.84864 1.95629 1.95445
31.07.2020 1.85298 1.95586 1.94555
31.08.2020 1.88914 1.95396 1.94866
30.09.2020 1.91031 1.99279 1.97891
30.10.2020 1.88792 1.98711 1.94271
30.11.2020 1.91064 1.98420 1.99980
31.12.2020 1.93267 1.98553 2.00254
29.01.2021 1.94370 2.01256 2.01959
26.02.2021 1.92151 2.00013 2.01019
31.03.2021 1.96594 2.02101 2.04992
29.04.2021 1.98199 2.02877 2.04831
31.05.2021 1.98790 2.04018 2.05410
30.06.2021 1.99877 2.05333 2.06743
30.07.2021 2.01830 2.06461 2.07694
31.08.2021 2.02330 2.06360 2.09035
30.09.2021 2.00317 2.04990 2.07933
29.10.2021 2.01503 2.04949 2.08004
30.11.2021 1.99448 2.04046 2.07658
31.12.2021 2.06798 2.08328 2.11045
31.01.2022 2.06319 2.08590 2.11077
28.02.2022 2.06090 2.07114 2.08792
31.03.2022 2.07950 2.09230 2.09771
29.04.2022 2.06633 2.07649 2.10143
31.05.2022 2.05428 2.05970 2.09615
30.06.2022 2.04677 2.07213 2.06210
29.07.2022 2.03002 2.04546 2.06319
31.08.2022 2.02316 2.04064 2.05163
30.09.2022 2.01507 2.02307 1.99724
31.10.2022 2.03573 2.03203 2.01466
30.11.2022 2.07523 2.07014 2.04654
30.12.2022 2.09217 2.09832 2.04582
31.01.2023 2.11906 2.09539 2.06653
28.02.2023 2.13724 2.10739 2.08965
31.03.2023 2.07842 2.05829 2.07879
28.04.2023 2.08701 2.05665 2.08673
31.05.2023 2.18256 2.13726 2.10474
30.06.2023 2.21509 2.16257 2.12099
31.07.2023 2.26444 2.19786 2.14516
31.08.2023 2.18045 2.14132 2.13774
29.09.2023 2.18206 2.14082 2.13871
31.10.2023 2.17935 2.14529 2.13437
30.11.2023 2.20159 2.15688 2.16604
29.12.2023 2.24196 2.21138 2.20998
31.01.2024 2.24883 2.19870 2.21682
29.02.2024 2.26080 2.21350 2.21276
29.03.2024 2.28106 2.23965 2.23740
30.04.2024 2.27397 2.22279 2.22113
31.05.2024 2.29724 2.23747 2.23200
28.06.2024 2.31350 2.25337 2.26953
 
*Централен ежедневник, в който се обявява стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец:  в-к „Труд“.
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322