Доходност и риск

Постигната реална доходност за периода от 01.07.2004 г до 31.12.2020 г. при управление на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

 
ДПФ
ППФ
УПФ
Номинална доходност 01.07.2004 - 31.12.2020 93.27% 98.55% 100.25%
Инфлация 01.07.2004 - 31.12.2020 71.37% 71.37% 71.37%

Реална доходност за период 01.07.2004 г. - 31.12.2020г

12.78% 
15.86%
16.85%
 
 
Номинална годишна доходност за период от 5 години
ДПФ
ППФ
УПФ
2016 г.
4.89 %
3.43 %
4.50 %
2017 г.
7.25 %
4.58 %
3.11 %
2018 г.
0.16 %
0.48 %
0.07 %
2019 г.
4.63 %
4.99 %
4.76 %
2020 г.
3.38 %
0.67 %
0.79 %
Средна геометрична доходност за период от 5 години
4.04 %
2.81 %
2.63 %

 

Стандартно отклонение по години за период от 5 години
ДПФ
ППФ
УПФ
2016 г.
11.94%
7.84%
2.88%
2017 г.
8.38%
5.85%
2.25%
2018 г.
4.94%
3.15%
1.87%
2019 г.
3.05%
2.80%
1.56%
2020 г.
4.17%
3.19%
3.66%

 

Коефицент на Шарп по години за период от 5 години
ДПФ
ППФ
УПФ
2016 г. 0.44 0.48 1.67
2017 г. 0.91 0.84 1.54
2018 г. 0.11 0.27 0.23
2019 г. 1.65 1.92 3.30
2020 г. 0.92 0.35 0.34

 


Информация от Комисия за финансов надзор:


Всички посочени данни за постигната доходност за едногодишни периоди са официално оповестени на електронната страница на Комисията за финансов надзор


*Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Не се гарантира положителна доходност. Стойността на дяловете може да се понижи. Комисия за финансов надзор

Постигната номинална доходност по години

За 2020 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 3.38 %; ППФ 0.67 %; УПФ 0.79 %.
• Постигнатата доходност за 2020 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно чл.10 ал.2, т.1 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

За 2019 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 4.63 %; ППФ 4.99 %; УПФ 4.76 %.
• Постигнатата доходност за 2019 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно чл.10 ал.2, т.1 от НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

За 2018 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 0.16 %; ППФ 0.48 %; УПФ 0.07 %.
• Постигнатата доходност за 2018 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества

За 2017 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 7.25 %; ППФ 4.58 %; УПФ 3.11 %.
• Постигнатата доходност за 2017 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества

За 2016 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 4.89 %; ППФ 3.43 %; УПФ 4.50 %.
• Постигнатата доходност за 2016 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества

За 2015 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 3.55 %; ППФ 4.21 %; УПФ 3.87 %.
• Постигнатата доходност за 2015 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;


За 2014 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 4.50 %; ППФ 4.39 %; УПФ 6.15 %.
• Постигнатата доходност за 2014 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2013 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 7.09 %; ППФ 5.37 %; УПФ 4.49 %.
• Постигнатата доходност за 2013 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;


За 2012 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 7.23 %; ППФ 7.02 %; УПФ 8.22 %.
• Постигнатата доходност за 2012 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2011 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 2.43 %; ППФ 2.80 %; УПФ 1.25 %.

• Постигнатата доходност за 2011 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;


За 2010 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 4.48 %; ППФ 4.55 %; УПФ 4.09 %.
• Постигнатата доходност за 2010 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2009 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 2.77 %; ППФ 5.17 %; УПФ 7.02 %.
• Постигнатата доходност за 2009 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2008 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ -30.11 %; ППФ -18.74 %; УПФ -18.98 %.
• Постигнатата доходност за 2008 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 23.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2007 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 24.23 %; ППФ 14.02 %; УПФ 13.25 %.
• Постигнатата доходност за 2007 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 22.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2006 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 16.51 %; ППФ 17.01 %; УПФ 18.94 %.
• Постигнатата доходност за 2006 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 22.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2005 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 7.12 %; ППФ 6.46 %; УПФ 6.87 %.
• Постигнатата доходност за 2005 г. при управление на фондовете за допълнително осигуряване е изчислена като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на съответната година и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходната година, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходната година- съгласно т. 22.1 от Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества;

За 2004 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 10.41 %; ППФ 11.76 %; УПФ 11.37 %.
• Доходността за 2004 г. е изчислена по методиката описана в Наредба № 12 / 10.12.2003 г. на КФН.

За 2003 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 9.01 %; ППФ 11.46 %; УПФ 10.94 %.
• Доходността за 2001, 2002 и 2003 години е определена по методиката описана в Указание № 3 / 21.02.2001 г. на ДАОН. Като за 2003 г. за ДПФ "ЦКБ- Сила" с публикувана нетната доходност (90% от изчислената брутна доходност)

За 2002 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ 10,36 %; ППФ 10,67 %; УПФ 14,24 %. Според последните промени в правилниците за дейността на пенсионните фондове начисляването на доходността и разпределянето й по партидите на осигурените лица се извършва тримесечно, което е допълнително предимство от гледна точка на по-честата капитализация на дохода по партидите.

За 2001 г. доходност при управлението на активите на ДПФ ЦКБ-СИЛА е 7,23% (тези данни не са официално оповестени от ДАОН или КФН), не са посочени данни за постигнатата на ППФ ЦКБ-СИЛА поради липса на данни за пълна година (първите вноски постъпват след началото на 2001 г.)

 

Всички посочени данни за постигната доходност за едногодишни периоди са официално оповестени на електронната страница на Комисията за финансов надзор

Месечно изменение на един дял
 Стойност на един дял за период от 07.2004 г. - 12.2020 г.
Информация за стойностите на дяловете към последния работен ден
на всеки месец можете да намерите на страниците на в. "Труд"

 

  Стойност на един дял
 
ДПФ
ППФ
УПФ
31.12.2020 г.
1.93267
1.98553
2.00254
30.11.2020 г.
1.91064
1.98420
1.99980
30.10.2020 г.
1.88792
1.98711
1.94271
30.09.2020 г.
1.90626
1.98883
1.97433
31.08.2020 г.
1.85914
1.95396
1.94866
31.07.2020 г.
1.85298
1.95586
1.94555
30.06.2020 г.
1.84864
1.95629
1.95445
29.05.2020 г.
1.83839
1.95571
1.94161
30.04.2020 г.
1.82489
1.94299
1.93432
31.03.2020 г.
1.80828
1.93143
1.91593
28.02.2020 г.
1.86836
1.97861
1.99001
31.01.2020 г.
1.86778
1.97579
1.99172
31.12.2019 г.
1.86946
1.97235
1.98680
29.11.2019 г.
1.85987
1.96775
1.98267
31.10.2019 г.
1.86732
1.97000
1.97798
30.09.2019 г.
1.87176
1.97346
1.97870
30.08.2019 г.
1.86968
1.96582
1.96548
31.07.2019 г.
1.86011
1.95629
1.95426
28.06.2019 г.
1.82185
1.92191
1.94004
31.05.2019 г.
1.81805
1.91969
1.93914
30.04.2019 г.
1.81558
1.90959
1.93819
29.03.2019 г.
1.81107
1.91097
1.92372
28.02.2019 г.
1.79557
1.88858
1.91578
31.01.2019 г.
1.79443
1.88335
1.90837
31.12.2018 г.
1.78665
1.87863
1.89659
30.11.2018 г.
1.75916
1.86805
1.88501
31.10.2018 г.
1.76114
1.87452
1.89257
28.09.2018 г.
1.76913
1.87213
1.89495
31.08.2018 г.
1.77176
1.87400
1.89413
31.07.2018 г.
1.77486
1.87445
1.89508
29.06.2018 г.
1.76444
1.86667
1.89187
31.05.2018 г.
1.75937
1.86181
1.89128
30.04.2018 г.
1.76541
1.86234
1.89000
30.03.2018 г.
1.76721
1.86115
1.88626
28.02.2018 г.
1.75701
1.84733
1.88335
31.01.2018 г.
1.76933
1.85648
1.88893
29.12.2017 г.
1.78384
1.86959
1.89517
30.11.2017 г.
1.76937
1.86280
1.88722
31.10.2017 г.
1.76481
1.85895
1.88725
29.09.2017 г.
1.75481
1.84673
1.87536
31.08.2017 г.
1.73916
1.83332
1.86561
31.07.2017 г.
1.70222
1.80442
1.85683
30.06.2017 г.
1.72269
1.82314
1.86481
31.05.2017 г.
1.68636
1.79447
1.86175
28.04.2017 г.
1.69988
1.80282
1.85680
31.03.2017 г.
1.70070
1.80549
1.85644
28.02.2017 г.
1.69048
1.80403
1.85431
31.01.2017 г.
1.69536
1.80536
1.85249
30.12.2016 г.
1.66329
1.78779
1.83799
30.11.2016 г.
1.64713
1.77956
1.82074
31.10.2016 г.
1.63217
1.76718
1.81444
30.09.2016 г.
1.66651
1.79378
1.82001
31.08.2016 г.
1.61546
1.75927
1.80059
29.07.2016 г.
1.62524
1.76361
1.79449
30.06.2016 г.
1.62414
1.76801
1.78477
31.05.2016 г.
1.61363
1.75493
1.77728
28.04.2016 г.
1.61486
1.75405
1.77622
31.03.2016 г.
1.60243
1.74427
1.77083
29.02.2016 г.
1.60770
1.74903
1.76830
29.01.2016 г.
1.58743
1.73154
1.75949
30.12.2015 г.
1.58582
1.72851
1.75878
30.11.2015 г.
1.56687
1.71650
1.76012
30.10.2015 г.
1.57483
1.72553
1.75013
30.09.2015 г.
1.55424
1.70105
1.72474
31.08.2015 г.
1.55118
1.68590
1.71833
31.07.2015 г.
1.56852
1.70322
1.73326
30.06.2015 г.
1.55673
1.69388
1.71866
29.05.2015 г.
1.58305
1.71803
1.74942
30.04.2015 г.
1.56183
1.70234
1.75233
31.03.2015 г.
1.56480
1.70885
1.75803
27.02.2015 г.
1.56163
1.69819
1.74899
30.01.2015 г.
1.56239
1.69314
1.73710
30.12.2014 г.
1.53151
1.65863
1.69331
28.11.2014 г.
1.53552
1.65776
1.69027
31.10.2014 г.
1.52187
1.64470
1.67559
30.09.2014 г.
1.53597
1.64941
1.68411
28.08.2014 г.
1.51063
1.62845
1.66195
31.07.2014 г.
1.52900
1.63827
1.66454
30.06.2014 г.
1.49514
1.61342
1.64399
31.05.2014 г.
1.50936
1.61708
1.64800
30.04.2014 г.
1.49388
1.60150
1.63179
31.03.2014 г.
1.51061
1.61718
1.63117
28.02.2014 г.
1.48146
1.59495
1.61821
31.01.2014 г.
1.47132
1.59062
1.60681
30.12.2013 г.
1.46552
1.58881
1.59527
30.11.2013 г.
1.41527
1.54408
1.56676
31.10.2013 г.
1.41283
1.54084
1.56341
30.09.2013 г.
1.40807
1.53282
1.55515
30.08.2013 г.
1.40124
1.53932
1.54903
31.07.2013 г.
1.37982
1.51677
1.54388
28.06.2013 г.
1.36680
1.50578
1.53367
31.05.2013 г.
1.36960
1.52138
1.54334
30.04.2013 г.
1.35027
1.50637
1.53270
29.03.2013 г.
1.37453
1.52914
1.53226
28.02.2013 г.
1.36004
1.51453
1.53182
31.01.2013 г.
1.37783
1.52159
1.53931
28.12.2012 г.
1.36850
1.50784
1.52677
30.11.2012 г.
1.34676
1.48760
1.51137
31.10.2012 г.
1.34322
1.48241
1.50723
29.09.2012 г.
1.33300
1.46858
1.49068
31.08.2012 г.
1.31679
1.45067
1.47467
31.07.2012 г.
1.30856
1.44715
1.46901
29.06.2012 г.
1.29753
1.43663
1.45266
31.05.2012 г.
1.28854
1.43003
1.44356
27.04.2012 г.
1.28911
1.42645
1.44266
30.03.2012 г.
1.29694
1.43105
1.44425
29.02.2012 г.
1.28516
1.41629
1.43233
31.01.2012 г.
1.27454
1.40793
1.41763
30.12.2011 г.
1.27628
1.40895
1.41076
30.11.2011 г.
1.21047
1.34237
1.36643
31.10.2011 г.
1.24235
1.37154
1.39423
30.09.2011 г.
1.23686
1.36551
1.38585
31.08.2011 г.
1.23322
1.36997
1.38767
29.07.2011 г.
1.26938
1.39771
1.41122
30.06.2011 г.
1.26803
1.39314
1.40978
31.05.2011 г.
1.26677
1.39155
1.40911
29.04.2011 г.
1.27069
1.39183
1.40689
31.03.2011 г.
1.26667
1.39012
1.40437
28.02.2011 г.
1.25377
1.37503
1.39523
31.01.2011 г.
1.25040
1.37405
1.39267
30.12.2010 г.
1.24598
1.37060
1.39341
30.11.2010 г.
1.21855
1.35395
1.37899
29.10.2010 г.
1.22284
1.35677
1.38389
30.09.2010 г.
1.21890
1.35251
1.38116
31.08.2010 г.
1.21036
1.34602
1.37625
30.07.2010 г.
1.18770
1.32057
1.35360
30.06.2010 г.
1.18035
1.31501
1.34716
31.05.2010 г.
1.16726
1.30482
1.33996
30.04.2010 г.
1.18007
1.31110
1.34394
31.03.2010 г.
1.17676
1.30648
1.34181
26.02.2010 г.
1.17310
1.29935
1.33398
29.01.2010 г.
1.17086
1.29384
1.32811
30.12.2009 г.
1.19261
1.31089
1.33872
30.11.2009 г.
1.19076
1.29920
1.32931
30.10.2009 г.
1.19036
1.28903
1.32059
30.09.2009 г.
1.19689
1.28626
1.31589
31.08.2009 г.
1.16863
1.26092
1.29011
31.07.2009 г.
1.13045
1.23520
1.26639
30.06.2009 г.
1.13652
1.24876
1.27353
30.05.2009 г.
1.12195
1.21968
1.24781
30.04.2009 г.
1.10382
1.20356
1.23178
31.03.2009 г.
1.09796
1.20021
1.22042
27.02.2009 г.
1.08879
1.19148
1.20846
30.01.2009 г.
1.11605
1.22139
1.23456
30.12.2008 г.
1.16046
1.24646
1.25094
28.11.2008 г.
1.14350
1.23359
1.23699
31.10.2008 г.
1.18968
1.25379
1.26942
30.09.2008 г.
1.31535
1.34520
1.37349
29.08.2008 г.
1.39082
1.39539
1.41329
31.07.2008 г.
1.37173
1.37812
1.40211
30.06.2008 г.
1.42462
1.40734
1.42269
30.05.2008 г.
1.46467
1.42771
1.44641
30.04.2008 г.
1.45243
1.41891
1.43792
31.03.2008 г.
1.47561
1.42744
1.44462
29.02.2008 г.
1.53440
1.45614
1.47109
31.01.2008 г.
1.55429
1.48244
1.48989
28.12.2007 г.
1.66031
1.53386
1.54404
30.11.2007 г.
1.68698
1.55097
1.56235
31.10.2007 г.
1.78257
1.60906
1.62008
28.09.2007 г.
1.71784
1.57620
1.58938
31.08.2007 г.
1.61777
1.52428
1.53354
31.07.2007 г.
1.57843
1.51923
1.52939
29.06.2007 г.
1.47640
1.45217
1.46646
31.05.2007 г.
1.43568
1.42166
1.43996
27.04.2007 г.
1.41042
1.40576
1.42378
30.03.2007 г.
1.41401
1.41537
1.43292
28.02.2007 г.
1.39886
1.40596
1.42224
31.01.2007 г.
1.39976
1.40791
1.42175
29.12.2006 г.
1.33645
1.34527
1.36345
30.11.2006 г.
1.33212
1.34635
1.36195
31.10.2006 г.
1.38527
1.42097
1.42995
29.09.2006 г.
1.29374
1.31337
1.32799
31.08.2006 г.
1.25084
1.25721
1.27188
31.07.2006 г.
1.20949
1.20832
1.21956
30.06.2006 г.
1.18616
1.17568
1.18698
31.05.2006 г.
1.16144
1.16233
1.17341
28.04.2006 г.
1.16071
1.16301
1.17118
31.03.2006 г.
1.15934
1.16329
1.16952
28.02.2006 г.
1.16412
1.17086
1.17638
31.01.2006 г.
1.15633
1.15864
1.16304
30.12.2005 г.
1.14704
1.14965
1.14632
30.11.2005 г.
1.13869
1.14383
1.14110
30.09.2005 г.
1.13609
1.14270
1.13574
31.10.2005 г.
1.13566
1.14213
1.13817
31.08.2005 г.
1.12711
1.12927
1.12524
29.07.2005 г.
1.12363
1.12387
1.11955
30.06.2005 г.
1.10667
1.11266
1.10971
31.05.2005 г.
1.09891
1.10382
1.10030
29.04.2005 г.
1.09304
1.09904
1.09530
31.03.2005 г.
1.08895
1.09451
1.09204
28.02.2005 г.
1.08716
1.09352
1.08969
31.01.2005 г.
1.08675
1.09512
1.08611
31.12.2004 г.
1.07078
1.07988
1.07268
30.11.2004 г.
1.04645
1.04782
1.04478
29.10.2004 г.
1.03283
1.03278
1.03329
30.09.2004 г.
1.02658
1.02466
1.02544
31.08.2004 г.
1.01807
1.01696
1.01835
30.07.2004 г.
1.00738
1.00735
1.00804
01.07.2004 г.
1.00000
1.00000
1.00000
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Във връзка с изпращане на годишни извлечения от индивидуалните партиди за 2020 г., клиентите на ПОАД „ЦКБ-Сила“ могат да заявят получаването им на e-mail, през личния си профил на страницата на Дружеството, достъпът до който се осъществява чрез ЕГН и ПИК.