Заделяне на резерв за гарантиране на минимална доходност в УПФ "ЦКБ-Сила" и ППФ "ЦКБ-Сила"

17 Януари 2023 г.
На 12 Януари 2023 г. КФН обяви постигнатите инвестиционни резултати на пенсионните фондове за изминалия 24 – месечен период (31.12.2020 г. – 30.12.2022 г.)   виж данните.
Годишната доходност на УПФ „ЦКБ-Сила“ за периода е 1.07%, при средно претеглена за пазара на универсалните фондове, в размер на -3.36%. Постигнатата доходност на УПФ „ЦКБ-Сила“ е по-висока от обявената от КФН горна граница на доходността за съответния период.
Годишната доходност на ППФ „ЦКБ-Сила“ за периода е 2.80%, при средно претеглена за пазара на професионалните фондове, в размер на -2.13%. Постигнатата доходност на ППФ „ЦКБ-Сила“ е по-висока от обявената от КФН горна граница на доходността за съответния период.
В тази връзка на основание чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, за заделяне на резерв за гарантиране на минималната доходност, на 13.01.2023 г. в УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ е заделен резерв, поради което стойността на един дял за 13.01.2023 г. в УПФ „ЦКБ-Сила” и ППФ „ЦКБ-Сила“ е намалена.
Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322