Заделяне на резерв за гарантиране на минимална доходност в УПФ "ЦКБ-Сила" и ППФ "ЦКБ-Сила"

20 Юли 2023 г.
На 18 Юли 2023 г. КФН обяви постигнатите инвестиционни резултати на пенсионните фондове за изминалия 24 – месечен период (30.06.2021 г. – 30.06.2023 г.)  виж данните.

Годишната доходност на УПФ „ЦКБ-Сила“ за периода е 1.29%, при средно претеглена за пазара на универсалните фондове, в размер на -2.86%. Постигнатата доходност на УПФ „ЦКБ-Сила“ е по-висока от обявената от КФН горна граница на доходността за съответния период.

Годишната доходност на ППФ „ЦКБ-Сила“ за периода е 2.63%, при средно претеглена за пазара на професионалните фондове, в размер на -1.81%. Постигнатата доходност на ППФ „ЦКБ-Сила“ е по-висока от обявената от КФН горна граница на доходността за съответния период.

В тази връзка на основание чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, за заделяне на резерв за гарантиране на минималната доходност, на 19.07.2023 г. в УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ е заделен резерв, поради което стойността на един дял за 19.07.2023 г. в УПФ „ЦКБ-Сила” и ППФ „ЦКБ-Сила“ е намалена.
Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322