Заделяне на резерв за гарантиране на минимална доходност в УПФ "ЦКБ-Сила" и ППФ "ЦКБ-Сила"

19 Януари 2024 г.

На 18 януари 2024 г. КФН обяви постигнатите инвестиционни резултати на пенсионните фондове за изминалия 24 – месечен период (31.12.2021 г. – 29.12.2023 г.)
 
Годишната доходност на УПФ „ЦКБ-Сила“ за периода е 2.33%, при средно претеглена за пазара на универсалните фондове, в размер на -1.62%. Постигнатата доходност на УПФ „ЦКБ-Сила“ е по-висока от обявената от КФН горна граница на доходността за съответния период.
 
Годишната доходност на ППФ „ЦКБ-Сила“ за периода е 3.03%, при средно претеглена за пазара на професионалните фондове, в размер на -0.92%. Постигнатата доходност на ППФ „ЦКБ-Сила“ е по-висока от обявената от КФН горна граница на доходността за съответния период.
 
В тази връзка на основание чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, за заделяне на резерв за гарантиране на минималната доходност, на 19.01.2024 г. в УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ е заделен резерв, поради което стойността на един дял за 19.01.2024 г. в УПФ „ЦКБ-Сила” и ППФ „ЦКБ-Сила“ е намалена.
Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322