Заделяне на резерв за гарантиране на минимална доходност в УПФ "ЦКБ-Сила"

13 Октомври 2022 г.
На 11 Октомври 2022 г. КФН обяви постигнатите инвестиционни резултати на пенсионните фондове за изминалия 24 – месечен период (30.09.2020 – 30.09.2022)   виж данните.
Годишната доходност на УПФ „ЦКБ-Сила“ за периода е 0.46%, при средно претеглена за пазара на универсалните фондове, в размер на -3.43%. Постигнатата доходност на УПФ „ЦКБ-Сила“ е по- висока от обявената от КФН горна граница на доходността за съответния период.
В тази връзка на основание чл. 193, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, за заделяне на резерв за гарантиране на минималната доходност, на 12.10.2022г. в УПФ „ЦКБ-Сила“ е заделен резерв, поради което стойността на един дял за 12.10.2022г. в УПФ „ЦКБ-Сила” е намалена.
Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322