Информация за събиране и обработка на лични данни

Лице за контакт по ЗЗЛД
Цветелин Илиев
тел: 02/8108010
e-mail: dpo@ccb-sila.com
 
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.