Нова банкова сметка на ДПФ „ЦКБ-Сила“

20 Септември 2019 г.
Уважаеми дами и господа,
 
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД, част от Юробанк Груп.
С настоящото Ви уведомяваме, че банковата сметка, по която следва да се превеждат вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в ДПФ „ЦКБ-Сила“ , считано от 24.09.2019 год., е:
 
IBAN:  BG45BPBI99201030008501
BIC:    BPBIBGSF
Банка:  ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
 
Моля да имате предвид, че старата сметка, по която досега са превеждани вноски, ще престане да бъде активна на 24.09.2019 г.
Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.