Новини

18 Септември 2021 г.
Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ЦКБ-Сила
На 17.09.2021 г. Управителният съвет на Дружеството прие правила на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ЦКБ-Сила.
10 Септември 2021 г.
Фонд за разсрочени плащания ЦКБ-Сила
На 10.09.2021 г. Управителният съвет на Дружеството прие правила на Фонд за разсрочени плащания ЦКБ-Сила.
24 Март 2021 г.
Промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО)
Влязоха в сила новите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи изплащането на пенсии от Универсален пенсионен фонд (УПФ). Пенсионноосигурителното дружество ще предоставя следните видове пенсии от УПФ: 1. пожизнена пенсия без допълни...
06 Октомври 2020 г.
Извършена корекция на счетоводен дял в ДПФ „ЦКБ-Сила“, УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“
Поради допусната техническа грешка при определянето на нетната стойност на активите за дата 21.09.2020 г. в ДПФ „ЦКБ-Сила“, УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ е променена стойността на един дял за 23.09.2020 г., 24.09.2...
20 Септември 2019 г.
Нова банкова сметка на ДПФ „ЦКБ-Сила“
Уважаеми дами и господа,   В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител н...
07 Януари 2019 г.
Нови по-ниски такси валидни от 2019г.
Съгласно правилниците за организацията и дейността на Професионален и Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-Сила” в сила от 01.01.2019 г. са намалени удръжките, събирани от всяка вноска, в УПФ „ЦКБ-Сила“  и ППФ „ЦКБ-Сила&ld...
11 Януари 2018 г.
Нови по-ниски такси валидни за 2018 г.
Съгласно правилниците за организацията и дейността на Професионален и Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-Сила” в сила от 01.01.2018 г. са намалени удръжките, събирани от всяка вноска, в УПФ „ЦКБ-Сила“  и ППФ „ЦКБ-Сила&ld...
16 Февруари 2017 г.
Резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове в България потвърдиха финансовата стабилност на управляваните от ПОАД „ЦКБ-СИЛА” пенсионни фондове.
На 3 февруари 2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) обяви резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове в България към 30 юни 2016 г. Резултатите потвърдиха финансовата стабилност на управляваните от ПОАД „ЦКБ-СИЛА” (Друже...
17 Януари 2017 г.
Постигната номинална доходност за 2016г.
За 2016 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ – 4.89 %; ППФ – 3.43 %; УПФ – 4.50 %. • Постигнатата доходност за ...
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, предстои изпращане на годишни извлечения за 2021г. Чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването му в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322