Новини

20 Септември 2019 г.
Нова банкова сметка на ДПФ „ЦКБ-Сила“
Уважаеми дами и господа,   В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител н...
07 Януари 2019 г.
Нови по-ниски такси валидни от 2019г.
Съгласно правилниците за организацията и дейността на Професионален и Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-Сила” в сила от 01.01.2019 г. са намалени удръжките, събирани от всяка вноска, в УПФ „ЦКБ-Сила“  и ППФ „ЦКБ-Сила&ld...
11 Януари 2018 г.
Нови по-ниски такси валидни за 2018 г.
Съгласно правилниците за организацията и дейността на Професионален и Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-Сила” в сила от 01.01.2018 г. са намалени удръжките, събирани от всяка вноска, в УПФ „ЦКБ-Сила“  и ППФ „ЦКБ-Сила&ld...
16 Февруари 2017 г.
Резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове в България потвърдиха финансовата стабилност на управляваните от ПОАД „ЦКБ-СИЛА” пенсионни фондове.
На 3 февруари 2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) обяви резултатите от прегледа на активите на пенсионните фондове в България към 30 юни 2016 г. Резултатите потвърдиха финансовата стабилност на управляваните от ПОАД „ЦКБ-СИЛА” (Друже...
17 Януари 2017 г.
Постигната номинална доходност за 2016г.
За 2016 г. в управляваните от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" пенсионни фондове е постигната и разпределена следната доходност по индивидуалните партиди: ДПФ – 4.89 %; ППФ – 3.43 %; УПФ – 4.50 %. • Постигнатата доходност за ...
03 Януари 2017 г.
Нови по-ниски такси валидни за 2017г.
Съгласно правилниците за организацията и дейността на Професионален и Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-Сила” в сила от 01.01.2017 г. са намалени удръжките, събирани от всяка вноска, в УПФ „ЦКБ-Сила“  и ППФ „ЦКБ-Сила&ld...
28 Октомври 2016 г.
Промяна в таксите от всяка вноска в УПФ и ППФ.
Във връзка с промените на КСО, в сила от 01.01.2016 г. и взето решение на УС на ПОАД „ЦКБ-Сила“, Дружеството намали удръжките, събирани от всяка вноска в УПФ “ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ на 4,5% и инвестиционна такса ...
05 Август 2016 г.
Нови такси в сила от 01.01.2016 г.
Във връзка с промените на КСО, влизащи в сила от 01.01.2016 г. и взето решение на УС на ПОАД „ЦКБ-Сила“, Дружеството намали таксите, събирани от всяка вноска в УПФ “ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ на 4,5% и инвестиционна ...
01 Май 2016 г.
Отстъпки в центрове за гуми "Диана"
ЦЕНТРОВЕ ЗА ГУМИ "ДИАНА" предоставят отстъпка от обявена ценова листа в магазините в размер на 35% (тридесет процента) на гуми за леки автомобили, за бусове и джипове, както и 20 % (двадесет процента) за услуги по подмяна на гуми: монтаж демо...

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.