Нови такси в сила от 01.01.2016 г.

05 Август 2016 г.

Във връзка с промените на КСО, влизащи в сила от 01.01.2016 г. и взето решение на УС на ПОАД „ЦКБ-Сила“, Дружеството намали таксите, събирани от всяка вноска в УПФ “ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила“ на 4,5% и инвестиционна такса на 0,9% годишно. Промените са отразени в правилниците на фондовете ЦКБ-Сила, одобрени от Комисия за финансов надзор.

Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.