Отстъпки в центрове за гуми "Диана"

01 Май 2016 г.
ЦЕНТРОВЕ ЗА ГУМИ "ДИАНА" предоставят отстъпка от обявена ценова листа в магазините в размер на 35% (тридесет процента) на гуми за леки автомобили, за бусове и джипове, както и 20 % (двадесет процента) за услуги по подмяна на гуми: монтаж демонтаж и баланс. Отстъпката от цената на стоките e съгласно действащата ценова листа на "Диана" ООД. При промяна на цените от заводите производители, "Диана" ООД си запазва правото да коригира и своите ценови листи. 
- Отстъпките не се прилагат при промоция на гуми или услуги обявени от "Диана" ООД. 
- Отстъпките не се прилагат за ценовата листа, обявена в онлайн магазина на "Диана" ООД, както и при покупка от онлайн магазина. 
- При промяна на цените на материалите и консумативите, "Диана" ООД си запазва правото да коригира и цените на услугите, извършвани в неговите центрове.

Преференциалните цени важат само ако към деня предхождащ деня на закупуване на стоката или услугата физическото лице е участник във фонд, управляван от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД.

АДРЕСИ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ГУМИ "ДИАНА"

Всички новини
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.