Партньори

Химимпорт
Химимпорт
Основната сфера на дейност на “Химимпорт” АД е придобиването на дялови участия, преструктурирането и управлението на дъщерни дружества от портфейла, учредяването на нови дъщерни дружества, инвестирането в капитала и финансирането на дружества, в които “Химимпорт” АД участва. Основните инвестиции на “Химимпорт” АД са съсредоточени в следните отрасли: Финанси и застраховане Пенсионно осигуряване Добив на нефт и газ Производство и търговия с петролни продукти Изкупуване, преработка и търговия на зърнени храни и растителни масла Търговия с химикали и торове Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети Речен транспорт Морски транспорт „Химимпорт” АД е надежден бизнеспартньор на водещи световни компании, като: BASF, Celltech England, Rhone Poulenc, Sandoz, Shell, Estel Establishment, Bayer, Bio Rad (Франция), Cargill (Швейцария), Kela Laboratoria (Белгия), Plastotechnica (Италия), Exxon, Texaco (САЩ), Glencore Inv. AG, Elf Aguitaine, Sonatrach (Aлжир), Tuprash (Турция), Agrosin (Сингапур), LUK OIL, Alfred Toepfer (Германия), “Севергазпром” (Русия), Tofan (Румъния), Стаханов (Украйна), Cieh (Полша) и други компании. В продължение на повече от 30 години “Химимпорт” АД поддържа отлични търговски отношения с различни компании и институции в Египет, Ирак, Индия, Пакистан, Тунис, Мароко и Йордания. “Химимпорт” АД традиционно подържа партньорски отношения с Дрезднер Банк, UEB, UBS, AMEX и други банки.
http://www.chimimport.bg/
Армеец
Армеец
Грижа за клиентите - ЗАД Армеец води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Стреми се да надхвърли очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците, навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти. Професионализъм в работата - компанията залага на компетентност и безупречност в работата за спечелване доверието на потребителите на застрахователни услуги. Бизнес етика в отношенията с колеги и партньори - водещи принципи в работата с колеги и партньори са спазване на етичните норми, чувство за отговорност, лоялност и колективен дух, активно присъствие на застрахователния пазар в страната.
http://www.armeec.bg/
Централна Кооперативна Банка
Централна Кооперативна Банка
Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти. Като универсална търговска банка ЦКБ АД предлага широк спектър от финансови продукти и услуги, които отговарят на конкурентните изисквания на динамично променящата се пазарна среда. Банката се стреми постоянно да разширява спектъра от финансово посредничество и работи усилено за създаване на нови и развитие на познатите продукти и услуги. ЦКБ АД е индиректен член на EBA STEP2 SCT и директен член на TARGET2. Банката е индиректен член на International Swaps and Derivatives Association, Inc - ISDA. Банката е пълноправен член на MasterCard Europe и Visa International и предлага както картите Maestro и MasterCard, така и пълната гама от карти на Visa. ЦКБ АД има лицензия да извършва дейност като инвестиционен посредник на българския капиталов пазар, осъществявайки транзакции от свое име и за своя сметка, както и от името и за сметка на свои клиенти. ЦКБ АД е първичен дилър на вътрешния пазар на държавни ценни книжа. Чрез добре развитата клонова мрежа банката гарантира улеснен достъп до своята продуктова гама, като предлага адекватни и бързи решения за своите клиенти. Към настоящия момент банката разполага с общо 266 клона и офиси в страната и чужбина, които са обект на непрекъсната оптимизация с цел максимална ефективност. ЦКБ АД поддържа добри отношения с голям брой банки кореспонденти, като развива бизнес контактите си с тях. Банката има 360 кореспондента и 22 ностро сметки, както и много линии за различни по обем документарни операции и търговско финансиране за внос на инвестиционни стоки с произход от ЕС. Посредством лимитите за работа на паричните и валутните пазари Банката поддържа широк спектър от предлагани продукти и консултантски услуги. ЦКБ е агент на международната система за бързи парични преводи Western Union, чиито продукти се предлагат вече от 242 клона и офиси на ЦКБ АД в 129 населени места в страната. Централна кооперативна банка АД е пълноправен член на Европейската асоциация на кооперативните банки и Международната асоциация на кооперативните банки.
http://www.ccbank.bg/
България Еър
България Еър
„България Ер” е националният въздушен превозвач на Република България. Основна цел на авиокомпанията е да предлага на своите клиенти услуги по въздушен превоз с най-високо качество, комбинирани с традиционното българско гостоприемство на борда на самолетите. Авиокомпанията извършва редовни полети от София, Варна и Бургас до 28 основни града в Европа и Близкия Изток, а също така чартърни и бизнес полети по заявка до над 100 дестинации. Заедно със своите партньори, „България Ер” предлага на клиентите си възможност за пътуване до над 400 града в Европа, Азия, Африка и Северна Америка. „България Ер” е авиокомпания, известна със своите традиции. Към това днес се добавя непрестанният стремеж към предлагане на още по-качествени услуги, предоставяни чрез нови, сигурни и комфортни самолети. Екипът на „България Ер” се гордее с усилията си да направи авиокомпанията такава, че всички българи, навсякъде по света, да се гордеят с нея!
https://www.air.bg/
„ЛУКОЙЛ България” ЕООД
„ЛУКОЙЛ България” ЕООД
„ЛУКОЙЛ България” ЕООД е търговско дружество с огромен икономически и човешки потенциал и с утвърден международен авторитет. То е част от голямото семейство на ЛУКОЙЛ от 1999 г., след приватизацията на най-голямата рафинерия на Балканския полуостров - ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас. Компанията е лидер в търговията и дистрибуцията на висококачествени горива, полимери и нефтохимикали, производство на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Със своите над 200 обекта, веригата бензиностанции "ЛУКОЙЛ" е най-динамично развиващата се на българския пазар на течни горива. Тя предлага на своите клиенти висококачествени продукти, отлично обслужване и комфорт. „ЛУКОЙЛ-България” e първата компания от петролния бранш у нас, защитила сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011 за енергиен мениджмънт. Тя е и единствената с четири сертификата за съответствие с международните стандарти: ISO 50001-енергиен мениджмънт, ISO 9001- качествено управление, ISO 14001-управление на околната среда и BS OHSAS 18001-управление на здравето и безопасните условия на труд.
http://www.lukoil.bg/
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322