Стойност за 16.03.2018 г. на един дял от активите на:
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Нови по-ниски такси валидни за 2018 г. Съгласно правилниците за организацията и дейността на Професионален и Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-Сила” в сила от 01.01.2018 г. са намалени удръжките, събирани от всяка вноска, в УПФ „ЦКБ-Сила“ и ППФ „ЦКБ-Сила"