Заявка за клубна карта "ЦКБ-Сила"

ПОАД "ЦКБ-СИЛА" ПРЕДЛАГАТ НА ВСИЧКИ СВОИ ОСИГУРЕНИ 

Картата "ЦКБ-Сила" която дава право на:

Oтстъпка от 5 стотинки на литър гориво и 4 стотинки на литър газ при зареждане във верига бензиностанции Лукойл в цялата страна. 
„Лукойл България“ ЕООД запазва правото си да променя размера на отстъпките. 

Карта "ЦКБ-Сила" можете да получите във всяко едно от  представителствата без да попълвате заявка.ПОАД ЦКБ-СИЛА притежава удостоверение No 0022871 за АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ издадено от Комисия за защита на личните данни.

След одобрение на заявкта, картата Ви ще бъде изпратена на адреса по регистрация в Дружеството.
При промяна на лични данни е необходимо първо да подадете Заявление за промяна

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.