Пенсионен калкулатор

Калкулаторът  има за цел да покаже примерен размер на срочна пенсия в ДПФ при зададени от Вас параметри.
 Изберете между двата подхода при въвеждането на данните:

  • С месечни вноски (лични и/или от работодател) - Въведете размера на вноските и продължителността на осигуряване.
  • Сума за отпускане на пенсия – Въведете размера на сумата, с която ще започне отпускането на пенсията

 Необходимо е да въведете и:

  • средната доходност за периода на натрупване на средствата и получаване на пенсията.
  • Срок (продължителност) за получаване на пенсията.

- Калкулаторът работи с всички стойности на доходност, но при въвеждане е желателно да се съобразите с конкретната икономическа ситуация, като имате предвид, че  от 2008 година насам доходността е в рамките на 4% до 8% на годишна база.

- Право на отпускане на пенсия от ДПФ придобивате 5 години преди възрастта за пенсиониране по чл. 68 от КСО. Всички пенсионни плащания от ДПФ са освободени от данък върху доходите на физическите лица и не дължите никакви други такси при получаване на месечните пенсии.

 
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
В резултат на подписан договор за попечителски услуги между ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД, представляващо и управляващо ДПФ „ЦКБ-Сила“, и Юробанк България АД, считано от 24.09.2019 год. банката-попечител на ДПФ „ЦКБ-Сила“ вече е Юробанк България АД.