Универсален пенсионен фонд

Право на участие в УПФ имат всички лица, родени след 31.12.1959 г., които са осигурени в ДОО.

Осигурените лица участват в универсален пенсионен фонд чрез индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, подадено в срок до три месеца от първоначалното възникване на задължение за осигуряване.
За лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд се извършва служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от комисия.


Осигуряването в УПФ се осъществява на капиталово-покривен принцип. Размерът на вноската е 5% от осигурителния доход,  като 2,8% сa от работодателя, a 2,2% от служителя.  Осигурителните вноски и доходността от тяхното инвестиране се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице. При пенсиониране, лицето получава една “държавна” пенсия от  НОИ и втора пенсия от УПФ, размерът на която ще зависи от натрупаните по партидата му средства и реализираната доходност от тяхното инвестиране. Влияние върху пенсията оказват биометричните таблици и технически лихвен процент.
Какво трябва да знаете за допълнителното пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд

 


Централни всекидневници, в които се публикуват съобщения за измененията и допълненията в правилника на УПФ "ЦКБ-СИЛА": В-к Труд и в-к Телеграф


Ако притежавате квалифициран електонен подпис (КЕП), Вие ще можете да подадете документи, с които да станете клиент на УПФ ЦКБ-Сила, без да посещавате офис на Дружеството и да заверявате документи при Нотариус. 

Фонд за разсрочени плащания ЦКБ-Сила
Фонд за изплащане на пожизнени пенсии ЦКБ-Сила
Попечителски съвет на Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА” и фондовете за извършване на плащания

1. г-жа Илияна Петкова Павлова
2. чл. кор. Стойчо Владимиров Симов
3. г-жа Цветелина Бикарска
4. д-р Пламен Трифонов Радославов
5. г-н Кирил Василев Бинев
6. г-н Адриан Найденов Илиев
7. г-жа Радка Христова Йосифова
8. г-жа Росица Любенова Спасова
9. г-н Георги Тодоров Тодоров

Председател: Г-жа  Росица Любенова Спасова с адрес за кореспонденция гр. София, ул. "Искър" 9, тел. 02 988 45 05
Заместник председател: Г-н Кирил Василев Бинев

Такси и удръжки
Встъпителна еднократна такса:
  • Няма
Удръжки от всяка вноска :
  •  3.75 %
Инвестиционна такса:  
  • До 0.75 % годишно върху  нетните активи на фонда.
Изтегляне на средства:
  • Няма
Прехвърляне на средства:
  • Няма за прехвърляне в друг съответен фонд в Република България
  • Дружеството събира допълнителна такса в размер на 10 лева при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл.37д. от Правилника (Пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка). Таксата се заплаща от осигуреното лице по сметка на Дружеството.
За дадена информация на осигуреното лице такси не се събират.
Сключване на пенсионен договор УПФ
Офиси на Дружеството и представителства на наши партньори  за приемане на заявления за отпускане на пенсия, еднократно или разсрочено изплащане, сключване на пенсионни договори и договори за разсрочено изплащане.
ОФИСИ НА ДРУЖЕСТВОТО
София  ПОАД ЦКБ-Сила Централен офис бул. "Цариградско шосе" № 87 02/810 80 55 Паолина Донкова
      02/810 80 80 Иван Ангелов
  Офис ПОАД ЦКБ-Сила ул. "Стефан Караджа " №2 02/810 80 95 Ирина Савова
 
Бургас Офис ПОАД ЦКБ-Сила Площадка Нефтохим Бургас  0884 930 848 Стефка Костадинова
 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА НАШИ ПАРТНЬОРИ
Асеновград ЦКБ Клон Асеновград ул. "Речна №8 0331/2 06 21 Марияна Николова
      0331/2 06 22 Мария Велкова
        Гергана Томова
 
Благоевград ЦКБ Клон Благоевград ул. "Васил Левски" №13 073/88 29 61 Илияна Митрева
      073/58 62 83 Мартина Барилска
        Гергана Софиина
 
Бургас ЦКБ Клон Бургас ул. Конт Андрованти" №4 056/87 45 20 Емилия Митакова
      056/87 45 11 Ванина Стоянова
      056/87 45 12 Стела Атанасова
      056/87 45 00 Бистра Каридова
      056/87 45 16 Димитрина Азманова
 
 
Варна ЦКБ Клон Варна бул. "Съборни" № 58-А 052/66 00 00 Кристияна Станчева
      052/66 00 55 Паолина Синабова 
      052/60 85 01 Полина Стоянова 
    Ул. „Ген. Паренсов“ №3 052/66 00 84 Цветелина Котоманова 
 
Велико Търново ЦКБ Клон В. Търново ул. "Никола Габровски" №4 062/58 86 72 Елена Михайлова
      062/58 86 71 Надя Георгиева
      062/58 86 72 Фатме Хойрова 
      062/58 86 72 Антоанета Мандичева
      062/64 98 05 Елица Гешева
      062/62 15 31 Ана Маринова 
 
Видин ЦКБ клон Видин ул. "Цар Симеон " №1 094/60 01 52 Ивелина Иванова 
      094/60 01 52 Пролетка Славова
      094/60 01 52 Теодора Иванова
      094/60 01 52 Георги Стоянов Георгиев
 
Враца ЦКБ клон Враца ул. "Локашов" №5 092/98 81 29 Румяна Геровска
      092/62 25 39 Мариета Семкова 
      092/98 81 31 Даниела Сълковска
    бул. "Хр. Ботев" № 35 092/98 70 02 Десислава Тонова
    бул. "Хр. Ботев" № 35 092/64 02 86 Хриса Илиева
      092/98 81 40 Ива Престойска
 
Габрово ЦКБ клон Габрово ул. "Брянска" №54 066/81 70 21 Мария Митева
      066/81 70 12 Аня Йовчева
      066/81 70 20 Деница Цветкова
 
Гоце Делчев ЦКБ офис Гоце Делчев ул. "Бяло море" №13  0751/9 70 01 Биляна Сарандева 
      0751/ 6 02 05 Боряна Михайлова
 
Добрич ЦКБ клон Добрич ул. "България" №1 058/60 01 34 Димо Димов 
      058/65 36 55 Невена Иванова Тодорова
        Тони Георгиева 
        Христина Димова
        Геновева Колева
 
Етрополе ЦКБ клон Етрополе бул. "Руски" № 92 0720/6 36 83 Красимира Линкова
      0720/9 88 04 Саша Иванова
 
Казанлък ЦКБ клон Казанлък ул. "Рила" №8 0431/6 82 46 Анита Колева 
      0431/6 82 56 Кристияна Дзънова
      0431/6 81 51 Пенка Щерева
      0431/6 45 18 Кръстина Прокопиева
      0431/6 45 18 Ивона Стоянова
      0431/6 45 17 Зорница Павлова
 
Карлово ЦКБ клон Карлово ул. "Генерал Карцов" №57 0335/9 04 80 Нонка Петканова
        Мариана Мирчева
      0335/9 04 77 Миглена Патева
      0335/9 04 74 Полина Нанкова
 
Костенец ЦКБ клон Костенец ул. "Търговска" №11-А 0714/23 080 Снежана Стайкова
      0714/22 052 Илияна Пенева
 
Кърджали ЦКБ клон Кърджали ул. "Републиканска" №7 0361/6 09 11 Радост Топалова
      0361/6 09 13 Ширин Местан
      0361/6 09 12 Нина Белева
      0361/6 09 24 Хатидже Ибрям 
 
Кюстендил ЦКБ клон Кюстендил ул. "Константинова баня" №22 078/98 81 80 Татяна Димитрова
      078/98 81 79 Камелия Стоичкова
 
Ловеч ЦКБ клон Ловеч ул. "Академик Иширков" №10 068/58 85 82 Силвия Ганкова
      068/58 85 80 Десислава Цанкова 
      068/60 09 12 Христина Христова
 
Луковит ЦКБ офис Луковит ул. "Възраждане" № 100 0697/5 23 39 Искра Стефанова
 
Лъки ЦКБ офис Лъки ул. "Възраждане" № 22 03052/30 80 Теменужка Лисова
      03052/30 80 Севдалина Гурдева
 
Монтана ЦКБ клон Монтана бул. "Трети март" №59 096/30 08 10 Мирослава Тодорова
      096/30 08 10 Евгения Луканова
      096/30 08 88 Кристина Кирилова 
 
Несебър ЦКБ клон Несебър Пл. Жулиета Шишманова Културен център Артиум 0554/2 99 60 Екатерина Василева
      0554/ 2 99 79 Христина Петрова
      0554/2 99 66 Грета Ангелова
 
Пазарджик ЦКБ клон Пазарджик ул. "Есперанто" №7 034/40 16 19 Нина Лютакова
      034/40 16 20 Ваня Иванова-Чобалигова
        Димитрийка Цветанова
        Милена Костадинова
        Анна Николова
      034/40 16 26 Магдалена Купенова
      034/40 16 13 Надежда Кърджалийска
 
Перник ЦКБ Клон Перник ул. "Кракра Пернишки" №4 076/68 83 31 Албена Стойнева 
      076/68 83 34 Ивета Андонова 
 
Петрич ЦКБ офис Петрич ул. "Рокфелер" №59-А 0745/2 11 80 Красимира Матолова
      0745/2 11 80 Мария Кондакова
 
Плевен ЦКБ Клон Плевен ул. "Васил Левски" №150 064/88 23 06 Петя Итова
      064/88 23 09 Полина Славчева 
 
Пловдив ЦКБ Клон Пловдив ул. "Бетовен" №5 032/65 49 59 Райна Василева
  (Бетовен)   032/65 49 57 Албена Русева
      032/65 49 58 Тонка Вълчева
      032/65 49 69 Таня Алексиева
      032/654969 Мария Хаджийска
    ул. „Янко Сакъзов“ № 44 032/34 75 65 Запрянка Бикова
 
Пловдив ЦКБ Клон Пловдив ул. "Капитан Райчо" №50 032/92 11 38 Пенка Василева
  (България)   032/92 11 01 Соня Георгиева
      032/92 11 36 Вили Комбакова
      032/92 11 36 Нели Томова
 
Разград ЦКБ Клон Разград ул. "Стефан Караджа" №7 084/66 12 87 Таня Пенчева
      084/58 87 04 Илияна Петрова
      084/66 12 91 Андреана Иванова
      084/66 21 74 Теменуга Райчева
 
Разлог ЦКБ офис Разлог ул. "Гоце Делчев" №2 0747/8 00 34 Атанаска Кутларска
 
Русе ЦКБ Клон Русе пл. "Хан Кубрат" №1 082/82 60 75 Пламенка Петрова
      082/82 60 73 Веселина Братоева
      082/82 60 70 Мартин Миков
      082/52 99 19 Росица Янкова
 
Самоков ЦКБ Клон Самоков ул. "Търговска" №33 0722/6 89 14 Маргарита Нешева
      0722/6 89 14 Даниела Оцетова
      0722/6 89 15 Ани  Георгиева 
 
Свиленград ЦКБ офис Свиленград бул. "България" №114 0379/7 14 36 Кирилка Раковска
 
Свищов ЦКБ Клон Свищов ул. "Цар Освободител" №102 0631/6 12 54 Светлана Ламбева
      0631/6 12 55 Таня Манолова
 
Севлиево ЦКБ Клон Севлиево ул. "Стара планина" №70 0675/8 50 51 Найден Недев
      0675/8 50 53 Вилдан Далова
      0675/8 50 60 Иван Цонев
 
Силистра ЦКБ Клон Силистра ул. "Раковски" №1 086/82 12 36 Милена Ванева 
      086/82 12 36 Теодора Иванова  
      086/82 12 36 Ивелин Иванов 
 
Сливен ЦКБ Клон Сливен пл. "Александър Стамболийски" №1 044/58 93 33 Диана Алексиева
      044/66 29 45 Стела Славова
      044/62 87 59 Ангелина Врангалова
 
Смолян ЦКБ Клон Смолян бул. "България" №11 0301/6 21 63 Величка Павлова
      0301/5 81 73 Манол Ташков
      0301/5 81 74 Дора Манолова
      0301/6 21 63 Майя Чокова  
 
Созопол ЦКБ Клон Черно море ул. "Аполония" №17 0550/2 63 73 Маргарита Анестева
 
Стара Загора ЦКБ Клон Ст.Загора ул. "Кольо Ганчев" №54 042/22 03 71 Златина Турлакова
        Анелия Славчева 
      042/22 03 73 Силвия Димитрова
    ул. "Гурко" № 58 042/22 01 07 Маргарита Георгиева 
    ул. "Гурко" № 58 042/22 01 09 Стоянка Зланкова 
 
Търговище ЦКБ Клон Търговище ул. "Васил Левски" №5 0601/6 91 27 Ивайло Иванов
      0601/6 91 12 Росица Ангелова
      0601/6 91 18 Стефка Митакова
 
Хасково ЦКБ Клон Хасково ул. "Скопие" №1 038/60 78 30 Иванка Панева 
      038/60 78 31 Кристина Несторова
 
Шумен ЦКБ Клон Шумен бул. "Славянски" №13-А 054/91 15 00 Йовка Иванова
      054/91 15 01 Кремена Петкова
      054/83 04 09 Нели Казакова
 
Ямбол ЦКБ Клон Ямбол пл. "Освобождение" №7 046/98 91 00 Даниела Семова
      046/98 91 26 Татяна Иванова 
      046/66 20 45 Валя Пенкова
      046/98 91 29 Доника Иванова
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322