Клиентска програма

Всеки клиент на пенсионен фонд управляван от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" може да се възползва от предоставените преференции от: КАРТА ЦКБ-Сила , която дава право на отстъпка от 5 стотинки на литър гориво и    4 стотинки на литър газ при зареждане в бензиностанциите от веригата на „ЛУКОЙЛ България” в цялата страна.

За нейното получаване е необходимо да дадете заявка по един от следните начини:

  • Лично явяване в Централния офис на Дружеството или в клонове на ТБ ЦКБ АД посочени в интернет страницата на дружеството www.ccb-sila.com, при което картата се издава веднага.
  • Чрез интернет страницата на дружеството на адрес: www.ccb-sila.com

Картата е валидна, докато сте член на фондовете, управлявани от ПОАД „ЦКБ-СИЛА”. При прекратяване на членство или прехвърляне в друг фонд за ДПО картата се блокира автоматично. 
„Лукойл България“ ЕООД запазва правото си да променя размера на отстъпките. 
Допълнителна информация можете да намерите и на сайта на „Лукойл България“ ЕООД в раздел "Последни новини"http://www.lukoil.bg/

 ЦКБ АД предоставя отстъпки по следните продукти:
- За Ипотечни кредити - 0,1% от полагаемия лихвен процент


https://ccbank.bg/


ЦЕНТРОВЕ ЗА ГУМИ "ДИАНА" предоставят отстъпка от обявена ценова листа в магазините в размер на 35% (тридесет и пет процента) на гуми за леки автомобили, за бусове и джипове, както и 20 % (двадесет процента) за услуги по подмяна на гуми: монтаж демонтаж и баланс. Отстъпката от цената на стоките e съгласно действащата ценова листа на "Диана" ООД. При промяна на цените от заводите производители, "Диана" ООД си запазва правото да коригира и своите ценови листи. 
- Отстъпките не се прилагат при промоция на гуми или услуги обявени от "Диана" ООД. 
- Отстъпките не се прилагат за ценовата листа, обявена в онлайн магазина на "Диана" ООД, както и при покупка от онлайн магазина. 
- При промяна на цените на материалите и консумативите, "Диана" ООД си запазва правото да коригира и цените на услугите, извършвани в неговите центрове.

Преференциалните цени важат, само ако към деня предхождащ деня на закупуване на стоката или услугата, физическото лице е участник във фонд, управляван от ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД.

АДРЕСИ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ГУМИ "ДИАНА"

 

ЗАД “АРМЕЕЦ" предоставя следните отстъпки:
При сключване на застрахователен договор в офис на ЗАД „Армеец“ с участник във фонд, управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА” АД се предоставят преференциални отстъпки от обявените цени в тарифата на следните имуществени застраховки:

  • „Защитен дом“ и “Защитено имущество“– 25% (двадесет и пет процента), които могат да се добавят към други отстъпки или завишения в тарифата на всяка застраховка, като сборът на всички отстъпки не може да надвишава 50%;

Идентифицирането на клиента става по следните начини:

  1. С представяне на „Годишно извлечение от партидата“ за предходната година за която се сключва застраховката;
  2. С представяне на УДОСТОВЕРЕНИЕ за членство във фонд управляван от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“за текущата година;
  3. Идентификация от ЗАД "АРМЕЕЦ" и чрез телефоните на дружеството 02/8108055 и 0700 11 322

 

 

Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322