Формуляри

Доброволен пенсионен фонд

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРЕДСТВА

Заявление за изтегляне на средства ДПФ преди осигурителен случай

Заявление за изтегляне на средства ДПФ след настъпване на осигурителен случай

Заявление за изплащане на средства от индивидуалната партида в ДПФ на наследник на наследник на осигурено лице/пенсионер в ДПФ

ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация по чл. 42 от ЗМИП 

Декларация по чл. 66 от ЗМИП- произход на средства

Декларация по чл.59 от ЗМИП- действителен собственик

Декларация за неползвани данъчни облекчения ДПФ

Декларация към договор за ДПО с осигурител

Декларация към договор за ДПО с друг осигурител

ДОГОВОРИ

Осигурителен договор за ДПО с лични вноски

Осигурителен договор ДПО с друг осигурител

Осигурителен договор ДПО с осигурител

Пенсионен договор за разсрочено изплащане на средства от ДПФ

Пенсионен договор за получаване на допълнителна доброволна пенсия за старост

Пенсионен договор за получаване на допълнителна пенсия за инвалидност от ДПФ

Пенсионен договор за получаване на допълнителна наследствена пенсия от ДПФ

ДРУГИ

Искане за промяна на вноска - ДПФ 

Заявление за прехвърляне на средства в индивидуална партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

ИСКАНЕ за оттегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне 

Възражение за отказ - имена
 

Основна информация за осигурените лица ДПФ по Наредба 3 прехвърляне
Основна информация за осигурените лица ДПФ по Наредба 61 с осигурител
Основна информация за осигурените лица ДПФ по Наредба 61 лични вноски

 

Професионален пенсионен фонд
ЗАЯВЛЕНИЯ 
Заявление за отпускане на пенсия от Професионален пенсионен фонд
Заявление за участие Професионален пенсионен фонд  Образец
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване  Образец

ППФ/УПФ Заявление за изплащане на инвалид
ППФ/УПФ Заявление за изплащане на наследник 
ППФ/УПФ Заявление за разсрочено изплащане на средства
Заявление за изплащане на средства от индивидуалната партида в УПФ/ППФ на наследник на наследник на осигурено лице/пенсионер в УПФ/ППФ

ДОГОВОРИ
Осигурителен договор ППФ Образец
Пенсионен договор за получаване на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране 

ДРУГИ

ИСКАНЕ за оттегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне 
Възражение за отказ - имена
Основна информация за осигурените лица ППФ по Наредба 3 - прехвърляне
Основна информация за осигурените лица ППФ по Наредба 33 - първоначален избор 
Универсален пенсионен фонд
ЗАЯВЛЕНИЯ 
Заявление за участие Универсален пенсионен фонд Образец
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване  Образец
Заявление за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
УПФ/ППФ Заявление за изплащане на инвалид
УПФ/ППФ Заявление за изплащане на наследник 
УПФ/ППФ Заявление за разсрочено изплащане на средства
Заявление за изплащане на средства от индивидуалната партида в УПФ/ППФ на наследник на наследник на осигурено лице/пенсионер в УПФ/ППФ

Заявление за преизчисляване на допълнителна пожизнена пенсия за старост или на разсрочено изплащане
Заявление за отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за старост
Заявление за еднократно изплащане на средства
Заявление за разсрочено изплащане на средства


ДОГОВОРИ
Осигурителен договор УПФ Образец
Пенсионен договор за получване на допълнителна пожизнена пенсия за старост без допълнителни условия
Пенсионен договор за получване на пожизнена пенсия за старост с период на гарантирано изплащане
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост, включващ разсрочено изплащане на част от средстватаДРУГИ

ИСКАНЕ за оттегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне 
Възражение за отказ - имена
Основна информация за осигурените лица УПФ по Наредба 3 -прехвърляне 
Основна информация за осигурените лица УПФ по Наредба 33 - първоначален избор
Основна информация за лицата, желаещи да възобновят осигуряването си в Универсален пенсионен фонд.
 
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Влязоха в сила новите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи изплащането на пенсии от Универсален пенсионен фонд (УПФ). Подробна информация можете да намерите в КСО > раздел "Закони и наредби".