Годишни отчети

2023 година
Годишен финансов отчет, доклад за управлението на ПОАД ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2023 година

Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ДПФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2023  година

Годишен финансов отчет, доклад за дейността на УПФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2023 година

Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ППФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2023 година


Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ФРП ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2023 година

Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ФИПП ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2023 година


Предложение на УС на ПОАД "ЦКБ-Сила"
Решение на ОС на акционерите на ПОАД "ЦКБ-СИЛА" за 2023 г.

Искане за изплащане на дивидент


Публикувани на 27.06.2024 г.
2022 година
Годишен финансов отчет, доклад за управлението на ПОАД ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2022 година

Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ДПФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2022  година

Годишен финансов отчет, доклад за дейността на УПФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2022 година

Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ППФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2022 година


Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ФРП ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2022 година

Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ФИПП ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2022 година


Предложение на УС на ПОАД "ЦКБ-Сила"
Решение на ОС на акционерите на ПОАД "ЦКБ-СИЛА" за 2022 г.

Искане за изплащане на дивидент


Публикувани на 28.06.2023 г.
2021 година
Годишен финансов отчет, доклад за управлението на ПОАД ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2021 година

Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ДПФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2021  година

Годишен финансов отчет, доклад за дейността на УПФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2021 година

Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ППФ ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2021 година


Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ФРП ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2021 година

Годишен финансов отчет, доклад за дейността на ФИПП ЦКБ-СИЛА и Доклад на независимия одитор за финансова 2021 година


Предложение на УС на ПОАД "ЦКБ-Сила"
Решение на ОС на акционерите на ПОАД "ЦКБ-СИЛА" за 2021 г.

Искане за изплащане на дивидент


Публикувани на 27.06.2022 г.
Обслужване в страната
Обслужване България
Съобщение
Уважаеми осигурени в ПОАД „ЦКБ - СИЛА”, чрез профила си в страницата на дружеството има възможност да заявите получаването на годишно извлечение в електронен вид на посочен от Вас e-mail. За повече информация: 070011322